Harmonogram wydarzeń targowych

organizowanych przez
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ WARSZAWSKI im. Kazimierza Szpotańskiego

(22.11.2023) Dzień 1:

11:00 - 13:00

Dyżury specjalistów SEP

- stoisko SEP

(23.11.2023) Dzień 2 - Dzień SEP:

SEMINARIA


10:30 - 11:10

Odpowiedzialność managerów utrzymania ruchu a instrukcja eksploatacji

dr. inż. Tomasz Karwat - Rzeczoznawca SEP w dziedzinie elektrotechniki

11:10 - 11:50

Ochrona odgromowa i przepięciowa w kontekście rozwoju instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii

dr inż. Konrad Sobolewski - Politechnika Warszawska

11:50 - 12:30

Nowe wyzwania i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych

Marek Mossakowski Koordynator techniczny, SOON Energy Poland Sp. z o.o. by EDP Energii Polska

12:30 - 12:45

Informacje o studiach podyplomowych organizowanych przez PW uzupełniające wiedzę w zakresie instalacji elektrycznych

dr inż. Konrad Sobolewski - Politechnika Warszawska

12:45 - 13:00

Nieodzowność kształcenia w obszarze dyscyplin ELEKTROTECHNIKA i ELEKTRONIKA inżynierów wszystkich kierunków studiów na przykładzie dydaktyki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

doc. dr inż. Wojciech Urbański - Politechnika Warszawska

SZKOLENIA i EGZAMINY


10:30 - 13:30

Szkolenia dokształcające/uzupełniające wymaganą wiedzę na uprawnienia kwalifikacyjne

- stoisko SEP

14:00

Egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne (egzamin kwalifikacyjny E i/lub D)

Komisja Kwalifikacyjna dla osób spełniających wymogi rozporządzenia Dz.U. z 1 lipca 2022 poz. 1392. (stoisko SEP)**

(24.11.2023) Dzień 3:

11:00 - 13:00

Dyżury specjalistów SEP

- stoisko SEP

Jako urozmaicenie, a także rozszerzenie formuły Targów zostanie zorganizowany KONKURS pod nazwą

Inspiracje Dni Targowych

Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli władz Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich odwiedzi w trakcie trwania Targów wszystkie stanowiska wystawiennicze i wybierze 5 najbardziej nowoczesnych, najlepiej prezentujących osiągnięcia firm i w oryginalny sposób łamiących stereotypy klasycznych ekspozycji.

FIRMY – laureatki zostaną nagrodzone okolicznościowymi dyplomami OW SEP!

**(Osoby chcące przystąpić do egzaminu zobowiązane są dokonać płatności w wysokości 360 zł. na konto bankowe 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 z dopiskiem: Egzamin kwalifikacyjny (E i/lub D dla wybranej grupy), imię i nazwisko, zakres egzaminowania. Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu. Na egzamin należy przyjść wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Uwaga !!!: Osoba przystępująca do egzaminu musi przedstawić: dowód osobisty, dokumenty potwierdzające wykształcenie kierunkowe i praktykę zawodową zgodnie z Rozporządzeniem z 01.07.2022 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (D. U. z 01.07.2022 poz. 1392).

Link do ustawy D. U. z 01.07.2022 poz. 1392:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392